News

Documents

Enormous amount of money to push CSE, abortion and LGBT sexual rights agenda worldwide

The Under-Secretary-General of the United Nations and UN Women Executive Director, Ms Phumzile Mlambo-Ngcuka, the movement has mobilized about $40 billion total.
Giving the breakdown, she said Member States and public institutions together committed to $21 billion; Private sector gave $13 billion; philanthropists supported with $4.5 billion; and the UN along with international and regional organizations contributed $1.3 billion.

Is Christelijk onderwijs in Amerika in gevaar - De tweede 100 dagen

Door: John Van Der Brink
July 2021

Tegen de tijd dat u dit leest, zal de nieuwe regering al meer dan 200 dagen aan het bewind zijn. De nieuwe regering heeft reeds een nieuw beleid en ingrijpende culturele veranderingen ingevoerd, en er zijn nog meer veranderingen op til.

In het vorige nummer hebben wij kort aandacht besteed aan de volgende inspanningen van Biden/Harris:

Is Christian Education in America in Danger The Second 100 Days

By: John Van Der Brink

By the time you read this, the new administration will have held office for more than 200 days. The new administration has already introduced new policies and the radical cultural changes, and more changes are well on their way.

In the last issue, we briefly considered the following Biden/Harris efforts:

Contribution in Commemoration of the UN International Day of Families – May 17, 2021

We assume a worldview in which a human being on the one hand has inviolable dignity, with an equal claim to fundamental rights for everyone. On the other hand, there is the recognition that man is imperfect, and prone to evil and abuse of power. This inconvenient truth is also the reason for the introduction of "checks and balances" through the separation of powers: executive, legislative and judiciary.

Inbreng ter herdenking van de internationale dag van het gezin van de VN – 17 mei 2021

Wij gaan uit van een wereldbeeld waarin een mens enerzijds onaantastbare waardigheid heeft, met voor iedereen gelijke aanspraak op grondrechten. Anderzijds is er de erkenning dat de mens imperfect is en geneigd tot het kwaad en tot machtsmisbruik. Deze ongemakkelijke waarheid is ook de reden voor de invoering van ”checks and balances” door scheiding der machten: rechterlijk, uitvoerend en wetgevend.

Waarom gaat de ideologische strijd die op dit moment in de VS woedt ook ons aan?

Door: Henk Jan van Schothorst, Oprichter en Bestuurder van (Transatlantic) Christian Council International (TCC en CCI) - Bodegraven, 8 juni 2021

 

Zelden is in de VS de ideologische strijd en omslag na verkiezingen groter geweest dan deze keer. Wat zijn, hier beperkt tot mensenrechten, kernverschillen tussen Democraten en Republikeinen. Wat is een concreet voorbeeld van deze strijd? En herkennen we deze niet al lang in Nederland en wereldwijd?

 

Culturele oorlog

Door: John Van Der Brink
Mei 2021

"Mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen" - Mondelinge verklaring Genève 24 juni over SOGI

https://youtu.be/KPbVuTCmZiA

Geachte heer Madrigal-Borloz,

Als directeur van de Transatlantic Christian Council, een door de ECOSOC geaccrediteerde NGO, dank ik u voor de mogelijkheid om een bijdrage te leveren met betrekking tot uw verslag over "Gender, seksuele geaardheid en genderidentiteit".

"Male and female created he them" - Oral Statement Geneva 24 June on SOGI

https://youtu.be/8ySxAiH0B-E

Dear Mr. Madrigal-Borloz,

As director of Transatlantic Christian Council, an ECOSOC-accredited ngo, I thank you for the opportunity to provide input relative to your report on “Gender, sexual orientation and gender identity”.

Pages