De vruchtdragende boom - The Fruit-Bearing Tree

De vruchtdragende boom

Het logo van het ministerie van onderwijs in de VS toont een boom. Een boom symboliseert onder anderen groei, kracht, potentie. Echter, in deze boom ontbreken vruchten.
In het Holland Museum in Michigan, de staat waar Pete Hoekstra vandaan komt, hangt een afbeelding van een boom die wel vruchten heeft. Zij symboliseren de vruchten van de Geest, naar Psalm 1:3: Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Het zijn deze vruchten die TCC/CCI ziet als toegevoegde waarde van het christelijk onderwijs.
Onder de indruk van dit aquarel toonde Henk Jan van Schothorst vorig jaar een kopie aan VS minister van onderwijs, Betsy DeVos en liet replica’s maken in het Nederlands en het Engels.
15 december 2020 werd de Nederlandse versie overhandigd aan VS Ambassadeur Pete Hoekstra; de Engelse versie is bestemd voor de VS minister van onderwijs, Betsy DeVos.

The Fruit-Bearing Tree

The logo of the U.S. Department of Education shows a tree. A tree symbolizes, among other things, growth, strength, potential. However, this tree lacks fruits.
In the Holland Museum in Michigan, the state where Pete Hoekstra comes from, hangs an image of a tree that does have fruit. They symbolize the fruits of the Spirit, after Psalm 1:3: And he shall be like a tree, planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. It is these fruits that TCC/CCI sees as an added value of Christian education.
Impressed by this watercolor, last year Henk Jan van Schothorst showed a copy to U.S. Secretary of Education Betsy DeVos and had replicas made in Dutch and English.
December 15, 2020, the Dutch version was handed over to US Ambassador Pete Hoekstra; the English version is intended for the U.S. Secretary of Education Betsy DeVos.