Even voorstellen/ Let us introduce: Rieke Hoogendoorn-van Zwieten

Even voorstellen/ Let us introduce: Rieke Hoogendoorn-van Zwieten

Graag wil ik mij in het kort aan u voorstellen. Ik ben Rieke Hoogendoorn-van Zwieten, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Toen ons oudste kind geboren werd heb ik ervoor gekozen om thuisblijfmoeder te worden. Wanneer je jonge kinderen op wil voeden naar Gods woord ervaar je dat we in Nederland gelukkig nog veel vrijheid hebben om dat te doen. Tegelijkertijd zijn er zorgelijke ontwikkelingen waar te nemen in Nederland en wereldwijd, vooral aangaande de vrijheid van religie en onderwijs, de beschermwaardigheid van het leven en het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving. Als christen en moeder steun ik daarom de missie van TCC van harte  en hoop ik als vrijwilliger met een afgeronde juridische masteropleiding, daaraan mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik hoop me in het bijzonder bezig te gaan houden met de ontwikkelingen bij de VN-Mensenrechtenraad in Geneve om op die manier TCC te ondersteunen in hun pogingen de progressieve besluitvorming aldaar te beïnvloeden. 

English
I would like to introduce myself to you briefly. I am Rieke Hoogendoorn-van Zwieten, married and mother of 3 children. When our eldest child was born I chose to become a stay-at-home mother. When you want to raise young children according to God's word, you experience that we in the Netherlands fortunately still have a lot of freedom to do so. At the same time there are worrying developments in the Netherlands and worldwide, especially concerning the freedom of religion and education, the protection of unborn life and the traditional family as the cornerstone of society. As a Christian and mother I therefore wholeheartedly support the mission of TCC and hope, as a volunteer with a Master of Laws degree, to be able to contribute to it. I will be particularly concerned with the developments at the UN Human Rights Council in Geneva in order to support TCC in their efforts to influence the progressive decision making there.