TCC-zuster Christian Council International (CCI) verkrijgt belastingvrije status in de VS

Persbericht

Washington DC – 13 November, 2020

Washington DC – Pro-life en pro-family verdediger Christian Council International, de Amerikaanse zusterorganisatie van de in Nederland gevestigde Transatlantic Christian Council, heeft als non-profit de belastingvrije status in de VS verkregen. ‘Dat komt geen dag te vroeg’, aldus oprichter en bestuurder Henk Jan van Schothorst van TCC en CCI.

Als Biden inderdaad de verkiezingen wint vervalt de VS als partner in het internationale gevecht voor bescherming van ongeboren leven en het natuurlijke gezin. Dat betekent alle hens aan dek in de VS om pal te staan voor bescherming van traditionele waarden. Het ‘Biden Plan om LGBTQ+ en gelijkheid in Amerika en de rest van de wereld te bevorderen’ staat vol met ‘gewaagde ideeën’, zoals hij dat zelf opschrijft. (https://joebiden.com/lgbtq/).

Deze ideeën gelden dus ook in internationaal verband bij organisaties als de VN, waarbij TCC een raadgevende status met bijbehorende bevoegdheden als inspraak in vergaderingen heeft. Samen met overgebleven pro-life en pro-family lidstaten, vaak ontwikkelingslanden, en enkele andere niet-gouvernementele organisaties zullen we vol aan de bak moeten om seculier geladen vloedstromen te keren. Te denken is hierbij aan de voornamelijk vanuit westerse landen opgedrongen genderideologie en de seksuele en reproductieve rechten en onderwijs daarin, zonder dat de soevereiniteit van vaak armere landen met tegengesteld beleid daarbij gerespecteerd wordt. CCI is een welkome partner om bij de VN in New York permanent toezicht te houden en gerichte actie te ondernemen. Daardoor krijgt TCC meer tijd vrij om invloed uit te oefenen bij Europese instellingen en in Genève gevestigde VN organisaties als de Mensenrechtenraad. Per januari 2021 starten TCC en CCI een gezamenlijk 3-jarig project.

Tegelijkertijd wordt met CCI een contacten netwerk met goede krachten in Washington DC verder opgebouwd. Een belangrijk speerpunt voor zal zijn de bescherming van het christelijk onderwijs in de VS. Met bestuursleden als George Roller, evangeliedienaar in het Congres op Capitol Hill, en John Van Der Brink, directeur van de Netherlands Reformed Christian School in New Jersey, is veel kennis van zaken in huis aanwezig.

Met de verlate, maar laatst mogelijke vlucht vanwege het reisverbod door Covid-19 uit Europa kwam Van Schothorst op vrijdag 13 maart aan in een leeglopend New York. Op maandag 16 maart werden in het volgens hotelportier ‘beangstigend stille’ Washington DC voorbereidende besprekingen gehouden voor de oprichting van CCI en kon Van Schothorst met een van de laatst mogelijke vluchten terug naar Nederland. Op 5 juni was oprichting een feit. De nu verkregen status maakt het opbouwen van een support netwerk in de VS mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Henk Jan van Schothorst

Bestuurder Christian Council International

Via: Transatlantic Christian Council

Telefoonnummer: +31 (0)6 558 38 607

Email: hjvanschothorst@tccouncil.org

Website: www.tccouncil.org

Support: zie onze support-us pagina voor de bankgegevens van CCI