Transatlantic Christian Council: Gestage groei in inkomsten en werk

Persbericht

Transatlantic Christian Council: Gestage groei in inkomsten en werk

 

BODEGRAVEN, 30 JUNI 2020 – De Stichting Transatlantic Christian Council, die bij internationale organisaties en lidstaten opkomt voor leven, gezin en vrijheid van onderwijs en godsdienst, ziet giften vanuit de achterban groeien in 2019 en kijkt terug op een vruchtbaar werkjaar.

Dat blijkt uit het op dinsdag 30 juni 2020 gepubliceerde jaarverslag over 2019. De giften vanuit de achterban stegen tot ruim €150.000. Waren de inkomsten in 2015 en 2016 nog beperkt tot €23.000 en €35.000, in 2017 en 2018 groeiden die uit tot €110.000 en €130.000. Op dit moment beperkt het corona-virus de organisatie in zijn werk en inkomsten. De stichting zegt te verwachten dat werkmogelijkheden en de giftenstroom in de loop van het jaar weer zullen aantrekken.

De overgang van vrijwilligerswerk vanaf 2013 naar betaald werk maakte in 2019 een verandering van de bestuurlijke structuur noodzakelijk. Oprichter en voorzitter Henk Jan van Schothorst werd Raad van Bestuur, aangevuld met een Raad van Toezicht met daarin personen vanuit het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven.

Vestiging VS

Mede vanwege de Trans-Atlantische brugfunctie en de zich uitbreidende politieke en zakelijke netwerken en activiteiten in Amerika van Transatlantic Christian Council (TCC) als beleidsbeïnvloedende lobbyorganisatie is in juni 2020 in de Verenigde Staten een zusterorganisatie gevestigd onder de naam Christian Council International (CCI). Deze internationale verbreding omvat Afrikaanse en andere lidstaten van de Verenigde Naties (VN), waar de organisatie ook zijn werkveld heeft.  Met regelmaat had TCC in 2019 contacten met beslissingsbevoegde overheidsvertegenwoordigers. Een ontvangst in Washington DC door de Amerikaanse minister van Onderwijs Betsy DeVos van een Nederlandse delegatie vanuit het Reformatorisch Onderwijs was een voorbeeld daarvan. Ook werden lezingen gehouden op christelijke scholen in NL, de VS en Canada.

Toezicht noodzaak

“Permanent toezicht op de handel en wandel van vaak onvoldoende democratisch gecontroleerde internationale organisaties blijft van groot belang”, aldus Henk Jan van Schothorst. In november werd hem toegang geweigerd bij een internationale top over bevolking en ontwikkeling in november in Nairobi, waarbij het VN-bevolkingsfonds UNFPA en een veelheid aan niet-gouvernementele organisaties en lidstaten aanwezig waren. Met een dwingende agenda probeerde men om op versnelde wijze te komen tot internationale overeenstemming tot ‘veilige’ abortus als afdwingbaar recht en tot verplichtend uniform seksonderwijs aan kinderen en financiering daarvan. Op een locatie tegenover dit massale event was TCC samen met andere christelijke organisaties, kerken, parlementariërs en landenvertegenwoordigers onder leiding van de VS in staat om deze poging te blokkeren en met een krachtige tegenverklaring te komen. De pogingen gaan echter onverminderd door. Ook dezer dagen poogt men via de VN in New York (Commission on Population and Development – CPD) en Genève (World Health Organization – WHO) onder de dekmantel van Covid19-hulp abortus en seksonderwijs aan kinderen wereldwijd doorgevoerd te krijgen. Als organisatie met Raadgevende status bij de VN, EU en OVSE blijft TCC alert en hoopt snel weer actief gebruik te kunnen maken van zijn bevoegdheden zoals toegang tot en inspreken in vergaderingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Henk Jan van Schothorst – 06-55838607 – info@tccouncil.orgwww.tccouncil.org