Is Christelijk onderwijs in Amerika in gevaar - De tweede 100 dagen

Door: John Van Der Brink
July 2021

Tegen de tijd dat u dit leest, zal de nieuwe regering al meer dan 200 dagen aan het bewind zijn. De nieuwe regering heeft reeds een nieuw beleid en ingrijpende culturele veranderingen ingevoerd, en er zijn nog meer veranderingen op til.

In het vorige nummer hebben wij kort aandacht besteed aan de volgende inspanningen van Biden/Harris:

a. Bevordering van LGBTQ-beleid
b. Bevordering van radicaal seksueel opvoedingsbeleid.
c. Promotie van door de staat goedgekeurde schoolboeken die de geschiedenis van onze natie herschrijven.
d. Bevordering van een nieuw wereldbeeld dat christelijke waarden weglaat.
e. Bevordering van de Gelijkheidswet.

 

it beleid zal, indien het ongecontroleerd blijft, spoedig doordringen tot bijna elk gebied van het leven in ons land. De basis is reeds gelegd voor meer wetten en beleidsmaatregelen die rechtstreeks van invloed zijn op onze godsdienstige vrijheden. De vrijheid die wij thans op onze christelijke scholen genieten, zal niet tegen de gevolgen daarvan worden beschermd. Hier volgen nog vier punten van zorg.

1.       Nieuwe minister van Onderwijs Betsy de Vos is vervangen door Dr. Miguel Cardona, de eerste Latino die dat ambt bekleedt als onderdeel van de inspanningen van Biden om zijn administratie te diversifiëren. Hij belooft terug te keren naar het onderwijsbeleid uit het Obama-tijdperk, dat "gelijkheidsmaatregelen" bevordert die ouders straffen die het zich niet kunnen veroorloven om niet naar hun plaatselijke openbare scholen te gaan, en dat Bijbelse onderscheidingen over seks bij het gebruik van openbare toiletten negeert, immorele seksuele voorlichting in gezondheidslessen bevordert, en oneerlijke beleidsmaatregelen in competities doorvoert. Fundamenteel gezond verstand lijkt veel van onze leiders te zijn ontgaan.

2.       Gay Pride gepromoot over de hele wereld De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra wordt vervangen door een nieuwe ambassadeur. Ondertussen toont de Amerikaanse ambassade in Nederland al trots de regenboogkleuren van de sexuele revolutie en viert en promoot gay pride in haar beleid en op haar website. Wat hier en op andere plaatsen opvalt is de stelligheid waarmee deze revolutie door de regering Biden wordt gepusht. Biden heeft beloofd de meest agressieve LGBTQ promotor van alle presidenten te zijn, en hij maakt deze belofte waar. Overal waar je komt, wordt deze agenda "in je gezicht geduwd". Bedrijven, politieke denktanks, zelfs veel religieuze organisaties zijn voertuigen geworden om deze beweging overal in iedereen aanwezig te maken. 

3.       Het promoten van onchristelijke ideologie Voor de verkiezingen trokken groepen als Black Lives Matter, Antifa etc. veel aandacht vanwege hun relschoppende vernielingen in Amerikaanse steden en verzet tegen de politiemacht etc. Deze groepen gaven president Trump en zijn beleid de schuld van het aanzetten tot hun acties. Maar Amerikanen verzetten zich tegen deze zinloze vernielingen, en veel van deze rellen zijn gestopt. Maar wat niet is gestopt in de promotie van de principes en ideologieën van deze onchristelijke groepen. De principes van deze radicale groepen komen elke dag naar voren in al het dagelijkse publieke discours en voorgestelde wetgeving in de nieuwe regering Biden.

4.       Veranderd Immigratiebeleid Tenslotte heeft het immigratiebeleid van de nieuwe regering geleid tot de grootste grenscrises in de geschiedenis van onze natie. Illegale immigratie vanaf onze zuidgrens heeft welig getierd. Golven van mensen, in de verwachting dat zij de grens kunnen oversteken, hebben de grenzen zo overspoeld, dat de ambtenaren niet weten wat te doen. Busladingen mensen die naar de overkant worden gesmokkeld, worden letterlijk door heel Amerika vervoerd naar vrijplaatssteden, en daar achtergelaten om in de samenleving te versmelten. Sommige politici stellen dat deze mensen werkpapieren, medische zorg en zelfs stemrecht moeten krijgen. Het is waarschijnlijk dat deze toevloed van mensen uiteindelijk de stemdemografie van onze natie zal veranderen en deze meer Democratisch zal doen overhellen. Is dit het uiteindelijke doel van dit roekeloze beleid? 

 

Beste ouders en vrienden, dit is de wereld waarin onze kinderen opgroeien. Binnenkort zullen zij als volwassene hun plaats innemen in dit verdeelde land. Wat kunnen wij doen om hen te helpen in hun opgroeiende jaren?

1. We moeten hen niet alleen helpen begrijpen wat er gebeurt, maar ook waarom het gebeurt. Dit zijn niet zomaar losstaande gebeurtenissen. Er is een seculier wereldbeeld dat hen samenbindt. Wij moeten hen helpen begrijpen dat wat deze gebeurtenissen verbindt een systematische poging is om God en Zijn gezag te verwerpen.

2. We moeten hen ook laten zien waar deze onrust en verwarring begon. In het paradijs kozen wij ervoor onze eigen heerschappij te vestigen. Wij rebelleerden tegen God, en de rebellie die wij vandaag zien gebeuren is slechts een uitbreiding van hetzelfde. De wortel van wat overal om ons heen gebeurt, ligt in onszelf.

3. Wij moeten hen helpen een christelijk wereldbeeld te ontwikkelen. Dat betekent dat wij hen moeten laten zien dat zij het leven in al zijn bewegingen en veranderingen moeten zien vanuit het licht van de Schrift. Wat wij zien gebeuren zou geen verrassing moeten zijn. Het is verklaarbaar. Wanneer een groot deel van onze volwassen bevolking buiten een kerk of christelijke school is opgegroeid, is hun geweten, hun gevoel voor goed en kwaad, erg vervormd. Vaak weten zij niet eens dat daden zondig kunnen zijn. Er is geen concept van een goddelijke wet.

4. Wij moeten wijzen op de zaden van rebellie die zich in ons eigen leven manifesteren. Het is gemakkelijk om de fouten te zien in de maatschappij om ons heen, maar dat moet dienen als een spiegel om onze eigen fouten te zien. Als we dat zien, zullen we niet hooghartig zijn in het veroordelen van anderen, maar zal er een zeker mededogen en medelijden zijn voor anderen en ook voor onszelf. Onze maatschappij moet zich bekeren, maar wij moeten ons ook bekeren.

5. Wij moeten hen wijzen op de enige hoop die er voor ons is in deze tijd. Dat is door genade te leren buigen voor onze beledigde Maker. Dat is precies wat we niet echt willen doen, zelfs als we gereformeerde en kerkgaande mensen zijn. De genadetijd is juist met dat doel aan ons en aan onze kinderen gegeven. O, dat de Heer Zijn Geest over ons en onze kinderen zou uitstorten, opdat wij mogen leren buigen voordat het te laat is.

6. Tenslotte mogen wij spreken over de troost en veiligheid van hen die geleerd hebben hun toevlucht te zoeken tot de Ark van Veiligheid, de Here Jezus Christus. Er is Iemand die opgevaren is in de hoogte om te heersen. Hij heeft beloofd Zijn nooddruftigen nooit te begeven of te verlaten. Hij kan moed en kracht geven voor de dag. Hij kan wijsheid en discretie, trouw en volharding geven. In Hem is er rust en veiligheid voor alle verdrukten.

De Psalmist zei: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". Er is geen leraar of ouder of kerkleider die de juiste richting kan geven voor wat aan de horizon lijkt te liggen, maar er is een troon van genade. Er is een troon van genade - daar kan de vermoeide rust vinden. Moge ieder van ons smeken en die rust vinden, voor onszelf, voor onze lieve kinderen en kleinkinderen, voor onze studenten, en voor een komende generatie. Hij heeft nog nooit een bedelaar afgewezen.

John Van Der Brink is director of the Netherlands Reformed Christian School in Pompton Plains, New Jersey, and a member of the Board of Directors of Christian Council International (CCI), based in Washington DC, sister organization of Transatlantic Christian Council (TCC), based in the Netherlands.