Input TCC/CCI voor verslag SOGI onafhankelijk expert over "geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit"

Pro-life, pro-family organisaties slaan handen ineen

Namens verschillende organisaties die pleiten vóór het leven en het natuurlijke gezin gaf TCC/CCI input met betrekking tot het verslag over "geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit" van de Onafhankelijk deskundige inzake bescherming tegen geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit (IE-SOGI):

 

Het lezen van de achtergrond, de doelstellingen van het verslag en de belangrijkste vragen en soorten input die voor het verslag worden gevraagd, vervult ons met bezorgdheid. Vanaf de eerste zin wordt gender geïntroduceerd als theorie, die de pretentie van verifieerbare wetenschap in zich draagt. Gender wordt afgeschilderd als een sociale constructie of sociaal gecreëerd. Wij zijn van mening dat de gendertheorie een ideologie is. Op wetenschappelijke basis geloven wij dat seksen gebaseerd zijn op biologie. Wij geloven ook dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep, volgens de Bijbel in het boek Genesis 1:27: "Zo schiep God de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen." Dat is niet veranderd. Wij erkennen ook dat alle mensen gevangen zijn in hun zondige natuur, waarin zij gevallen zijn, en dat zij verlossing nodig hebben. Dat is mogelijk door de komst in de wereld en het reddende offer van Jezus Christus, de Zoon van God. 

 

Het is vanuit deze achtergrond dat onze reactie kritisch is en vraagt om een herbezinning en wij hopen dat zij een bijdrage mag leveren aan uw verslag. Onze inbreng ligt ook in de erkenning van de inherente waardigheid van ieder mens als beelddrager van God, hetgeen een politiek, economisch en sociaal kader met zich meebrengt dat het recht van ieder individu respecteert om, voor zover haalbaar, in vrijheid te leven. Verre van te pretenderen volledig te zijn, maar in deze geest geven wij u de volgende input, te beginnen met een inleiding, gevolgd door enkele punten over beleid, genderideologie, vrouwenbescherming, alomvattende seksuele opvoeding en slotopmerkingen.   Lees hier de volledige input die TCC/CCI heeft ingediend. 

 

Mede ondertekend door: 

1 Christian Council International, CCI (USA)

2 European Educators' Christian Association, EurECA (Swiss)

3 Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, VGS (NL)

4 Zorg voor het Leven, NPV (NL)

5 Gezinsplatform (NL)

6 Bijbels Beraad M/V (NL)

7 Reformatorische Oudervereniging Nederland, ROV (NL)

8 Reformatorisch Maatschappelijke Unie Nederland, RMU (NL)

9 Wilberforce Foundation, WI (Albania)

10 Kenya Christian Professionals Forum (KCPF) (Kenya)