"Mannelijk en vrouwelijk heeft hij hen geschapen" - Mondelinge verklaring Genève 24 juni over SOGI

https://youtu.be/KPbVuTCmZiA

Geachte heer Madrigal-Borloz,

Als directeur van de Transatlantic Christian Council, een door de ECOSOC geaccrediteerde NGO, dank ik u voor de mogelijkheid om een bijdrage te leveren met betrekking tot uw verslag over "Gender, seksuele geaardheid en genderidentiteit".

Aangezien uw verslag nog niet beschikbaar is, verwijzen wij naar uw oproep tot inbreng. Vanaf de eerste zin wordt gender geïntroduceerd als theorie, welke formulering de pretentie van verifieerbare wetenschap bevat. Het portretteert gender als een sociale constructie of sociaal gecreëerd. Wij zijn van mening dat de gendertheorie een ideologie is. Op wetenschappelijke basis geloven wij dat seksen gebaseerd zijn op biologie. Wij geloven ook dat God de mens mannelijk en vrouwelijk schiep, volgens de Bijbel in het boek Genesis 1:27: [Quote] "Zo schiep God de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." [Unquote]. Dat is niet veranderd. Wij erkennen ook dat alle mensen gevangen zijn in hun zondige natuur, waarin zij gevallen zijn, en dat zij verlossing nodig hebben. Dat is mogelijk door de komst in de wereld en de reddende genade en het offer van Jezus Christus, Zoon van God.

Onze kritische inbreng vraagt om een herbezinning, maar ligt ook in de erkenning van de inherente waardigheid van ieder mens als beelddrager van God, die het recht van ieder individu respecteert om, voor zover haalbaar, in vrijheid te leven. - Dank u.

Henk Jan van Schothorst - Uitvoerend Directeur - Transatlantic Christian Council

https://youtu.be/KPbVuTCmZiA