TCC statement gevolgd: geen abortus en genderideologie in VN-bevolkingsresolutie

CPD 54 - eind april 2021 (Click here for English text)

De TCC leverde een uitstekende bijdrage aan een raadpleging die in februari van dit jaar door de VN werd gehouden, over de vraag waarom er geen consensus kon worden bereikt tijdens de recente CPD-vergaderingen. De inbreng kan hier worden bekeken. En hier in het Nederlands.

Met meer dan 25 jaar ervaring in het bijwonen van VN-vergaderingen ben ik nog steeds geschokt als ik luister naar de onzin die door zoveel landen wordt verkondigd. Ik moet denken aan Romeinen 1:24 waar "God hen overgaf in de zondige begeerten van hun hart.....".

De vergadering van vorige week in New York, die ik via internet heb gevolgd, was de Commissie Bevolking en Ontwikkeling, CPD54.  Het onderwerp was :

Bevolking, voedselzekerheid, voeding en duurzame ontwikkeling.

Je zou denken dat dit alleen over voedselproductie enz. zou gaan, maar dan heb je het mis. Finland heeft zich sterk gemaakt voor abortus en seksuele rechten en 81 landen hebben dit gesteund. Er moet veel gedreigd en geïntimideerd zijn om zoveel landen te krijgen, stel ik me zo voor.

Toen ik in 1996 de onderhandelingen over de voedseltop in Rome bijwoonde, zei een vrouw in mijn kerk hier in Schotland tegen mijn vrouw: "Waarom is Peter op een voedseltop, is hij niet gewoon anti-abortus? Mijn vrouw moest uitleggen dat honger en voedselschaarste volgens de VN verholpen kunnen worden door al die arme kinderen te aborteren. De VN zegt dit soort dingen niet zo ronduit, maar hier volgt een voorbeeld uit Finland van hun hierboven genoemde verklaring.

"Voeding, voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar..... Vanwege deze onderlinge verbanden is een intersectionele aanpak nodig om niemand achter te laten."

Om bovenstaande verklaring te interpreteren, zal ik het in mijn eigen woorden herhalen. Om genoeg voedsel te krijgen heb je seksuele immoraliteit en abortus op verzoek nodig. Te weinig voedsel komt omdat er te veel arme mensen zijn. Omdat al deze zaken met elkaar verband houden zijn seksuele en abortusrechten essentieel om genoeg voedsel te krijgen.  Dit is een leugen omdat bevolkingsgroei en economische groei niet met elkaar in verband staan.

Vorig jaar was er geen resultatendocument vanwege de COVID. De drie jaar daarvoor was er ook geen document omdat de door Trump benoemde mensen in de VS-delegatie ervoor zorgden dat abortuspromotie en andere nare ideeën werden onderdrukt. Dus het VN Secretariaat, de Population Division , UNFPA en de rijke landen waren wanhopig op zoek naar een document om "vooruitgang" te boeken.

Het slotdocument was niet al te slecht, slechts vier verwijzingen naar seksuele en reproductieve gezondheid, tien verwijzingen naar gender, en vijf verwijzingen naar het gezin. De soevereiniteitsparagraaf was goed :

OP2.  Bevestigt ook het soevereine recht van elk land om de aanbevelingen van het actieprogramma of andere voorstellen in deze resolutie uit te voeren, in overeenstemming met de nationale wetgeving en ontwikkelingsprioriteiten, met volledig respect voor de verschillende religieuze en ethische waarden en culturele achtergronden van zijn bevolking en in overeenstemming met de universeel erkende internationale mensenrechten.

Na de aanneming van een "consensus"-document in de VN maken verschillende delegaties voorbehoud en leggen zij interpretatieve verklaringen af. De verklaring van de Heilige Stoel was zoals gewoonlijk uitstekend. Zij betreurden dat er niet werd verwezen naar een gezinsbewust beleid. Vervolgens vermeldden zij dat seksuele en reproductieve gezondheidszorg enz. geen abortus of abortieve producten omvat. Ook geslacht was gewoon biologie, alleen mannelijk en vrouwelijk.

Ik heb me vaak afgevraagd waarom de rijke landen in de VN zo negatief zijn over het gezin. Ik herinner me een Afrikaanse afgevaardigde die tegen me zei: "Jullie Europeanen moeten je ouders haten."  Tijdens de recente lock-down, heb ik een aantal goede mensen op YouTube bekeken. Een van hen is Dr. Thomas Sowell. Hij is een Afro-Amerikaanse conservatief, met een doctoraat in de economie. In een van zijn citaten zei hij dat ultralinkse politici het kerngezin verachten, vooral de gezagsgetrouwe, godvrezende mensen die hard werken en niet afhankelijk zijn van overheidssteun. Als iedereen zo was, zouden we al die extreem-linkse politici die zich met ons leven willen bemoeien, niet nodig hebben. Ik vond dit een zeer scherpzinnige observatie van Dr. Sowell, ik zou u aanraden enkele van zijn interviews te bekijken.

Voor een uitgebreider verslag, klik hier (EN)

Peter Smith
Vertegenwoordiging bij de VN