Verkenningsmissie bij de Afrikaanse Unie (AU)

De TCC/CCI is op dit moment bezig met een verkenningsmissie bij de Afrikaanse Unie (AU) om te kijken of er mogelijkheden zijn om een TCC/CCI landenkantoor op te zetten in Addis Abeba, Ethiopie, waar het hoofdkantoor van de AU ook gevestigd is. Mrs. Meskerem Ritmeester is als onafhankelijk internationaal adviseur gevraagd om deze verkenningsmissie uit te voeren namens de TCC/CCI. Zij woont op dit moment in Addis Abeba en heeft zo’n tien jaar werkervaring in internationale non-profit organisaties en als onafhankelijk adviseur (waarvan ruim 7 jaar in Ethiopie). Ze is zelf ook overtuigd Christen en kan zich daarom voldoende inleven in de doelstellingen van de TCC/CCI. Voor het slagen van deze verkenningsmissie zal Mrs. Meskerem een literatuuronderzoek doen om een beter inzicht te krijgen in de overheidsstructuur van de AU, de invloed van het AU beleid op de onderwerpen waar de TCC/CCI voor pleit, en de invloed van de EU en de Verenigde Staten op het AU beleid met betrekking tot de TCC/CCI onderwerpen. Mrs. Meskerem zal ook onderzoeken wat de rol, invloed, en specifieke belangen zijn van de relevante AU (beleid)sorganen en hoopt te kunnen achterhalen met welke belanghebbende actoren de TCC/CCI eventueel kan gaan samenwerken binnen de AU. Als laatst zal Mrs. Meskerem een juridische scan maken van de verschillende opties die er zijn voor de TCC/CCI om te kunnen opereren in Ethiopie. Op basis van het verzamelen van al deze informatie hoopt de TCC/CCI een strategische keuze te kunnen maken met betrekking tot het opstarten van de activiteiten bij/met de AU.