Support us

Als u ge├»nteresseerd bent om de Transatlantic Christian Council financieel te steunen, kunt u de onderstaande informatie gebruiken. We hebben de belastingvrije status (ANBI) in Nederland.

Bankrekening:

Stichting Transatlantic Christian Council 
IBAN: NL29 RABO 0135 9749 09 
BIC: RABONL2U

Bank:
Rabobank Rijn en Veenstromen
Postbus 2035
3440 DA Woerden
Nederland

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan TCC. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.